Fuck them all(P.S Syke Zumer and other shits)800 seredip görme

Ýükledi ArslanJ
9 ýyl öň

9


Düşündirişler 5

ArslanJ (9 ýyl öň)      Habarnama iber
Mad man House ArslanJ Sting fuckinnnngggg taking over , sovmestny Track from East side KINGS
BobbykinG (9 ýyl öň)      Habarnama iber
))"rap'er" edyan ishine neset'ow arkayyn bolay Zumer Syke diyyanler sana uns bermez, bayramaly'nyn dalbanlary yalylar uns beraymese) haysy bolsada olaryn yekeje aydymyny dinlap goray...
demir (9 ýyl öň)      Habarnama iber
Utan goýun senden raper bolmaz, Syke Zumeri tutuş turkmen tanaýar sen bolsa dis diýäň. TURKMEN rap nirä barýar sen nirä barýaň. OLARA AGZIBIRLIK GOLDAÝAR A SEN....
Sen gowsy ADMINA haýyşt et uadlit etmegni saýtdan, bolmasa ile gülki bolýaň siýek.
BobbykinG (9 ýyl öň)      Habarnama iber
arslan, dost bolup oturanok sen bn))dogry zady aydya tmrap hazir agzybirlige tarap yoreyar) diss atanyn bilen zat gazanmarsyn shoy bilay)
demir (9 ýyl öň)      Habarnama iber
ýoptyyy birinji gezek göryänoow öz aýdymyna komentaria ýazýan adamy ,
men aýdyma koment ýazýan, men öz pikirimi ýazdym.
Onsoňam: hiiijeM sögünme edip biljek zadyň ýok,