Ýar boley1,669 seredip görme

12 ýyl öň


Düşündirişler 4

ildeniz (12 ýyl öň)      Habarnama iber
oho bul aydymy tanysh
npopero90 (10 ýyl öň)      Habarnama iber
Beyle zatlaram bamay
betnyşanow (7 ýyl öň)      Habarnama iber
näçe ýylyň aýdymaý.... , şonda erbet däl eken... ,
" diňe maňa ýarr boleý "
betnyşanow (7 ýyl öň)      Habarnama iber
avdym admynyn gowun hosy

Begmyrat Annamyradow DJ Begga

Begmyrat Annamyradow

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ