Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler


Ähli aýdymlar > D > Döwlet Annageldiýew

   1 wideoklip bar

   Döwlet Annageldiýew    Döwlet Annageldiýew

Hemme suratlary görkez

Döwlet 1981-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Aşgabat şäherinde dogulýar. Ol orta mekdebi tamamlap, Türkmenistanyň Sport we Turizm Instutynyň Turizm bölüminde ýokary bilim alýar.Döwlet ýokary okuw jaýyny
Hemmesi


Ýurt: Turkmenistan
  Bu aýdymçynyň suratyny goş   


Aly tagzym
3 ses
   
553 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    
Ýaşa men üçin
3 ses
1   
617 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    
Bagt näme
2 ses
1   
556 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    
Bolaryn men ýanynda (Bägül Kakalyýewa bilen)
2    1
319 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň     Arzyshka_janan
Diňe sen üçin
7 ses
2    4
645 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    
Gara gözleň (с Laçyn Mammedowa)
2 ses
3   
971 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    
Gözledim seni mähriban
   
314 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    
Giç bolar
6 ses
5    5
597 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    
Gideli (с Bägül Kakalyýewa)
3 ses
2   
315 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    
Gijeler sende (с Parahat)
1 ses
    1
324 gezek görüldi.   Goşdy 9 ýyl öň    

1 2 3Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2018 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License