Söýgi aýdymy1,039 seredip görme

12 ýyl öň


Düşündirişler 1

betnyşanow (6 ýyl öň)      Habarnama iber
saýtda aýdymlaryň hemmesem erbet däl eken.....

Döwran Saparow

Döwran Saparow

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ