Jemal Saparowa

Jemal Saparowa

11 aýdym
120699 seredip görme
Läle Begnazarowa

Läle Begnazarowa

2 aýdym
4097 seredip görme
Lezginka Лезгинка

Lezginka (Лезгинка)

8 aýdym
140525 seredip görme
Orazgeldi Ylýas

Orazgeldi Ylýas

6 aýdym
10290 seredip görme
Aganyýaz Jumanazarow

Aganyýaz Jumanazarow

31 aýdym
61855 seredip görme
Bobomurod Hamdamov

Bobomurod Hamdamov

9 aýdym
26222 seredip görme

Gopuz

3 aýdym
1826 seredip görme
Nury Halmämmedow

Nury Halmämmedow

12 aýdym
168438 seredip görme

Bekgi

1 aýdym
9967 seredip görme
1 2 3 4