Jemal Saparowa

Jemal Saparowa

11 aýdym
76319 seredip görme
Läle Begnazarowa

Läle Begnazarowa

2 aýdym
1883 seredip görme
Lezginka Лезгинка

Lezginka (Лезгинка)

8 aýdym
77930 seredip görme
Orazgeldi Ylýas

Orazgeldi Ylýas

6 aýdym
6186 seredip görme
Aganyýaz Jumanazarow

Aganyýaz Jumanazarow

31 aýdym
34361 seredip görme
Bobomurod Hamdamov

Bobomurod Hamdamov

9 aýdym
16483 seredip görme

Gopuz

3 aýdym
1386 seredip görme
Nury Halmämmedow

Nury Halmämmedow

12 aýdym
92232 seredip görme

Bekgi

1 aýdym
5061 seredip görme
1 2 3 4