toy4,955 seredip görme

Ýükledi shatlan
15 ýyl öň


Düşündirişler 2

maksell (14 ýyl öň)      Habarnama iber
ERBET DAL
alemdar (13 ýyl öň)      Habarnama iber
kim buna erbet dal diyarow,8 PEMKADA ulanyp osen oglan,KAKYSH bettt,PARAHADADA owret how bettt bolmagy,PARAHADY copanlykdan cykar how,ozun cykyshyn YALY

Kakyş Amandurdyýew

Kakyş Amandurdyýew

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ