Ar gylyjy (ses: Muhammet Bayramow)2,093 seredip görme

Ýükledi ozik
8 ýyl öň

2


Düşündirişler 1

muhammet_bayramow (8 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu hekayanyň awtory Kerim Gurbannepesow däl-de Tirkiş Baýramow bolmaly!