Ar gylyjy (ses: Muhammet Bayramow)2,681 seredip görme

Ýükledi ozik
9 ýyl öň

2


Düşündirişler 1

muhammet_bayramow (9 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu hekayanyň awtory Kerim Gurbannepesow däl-de Tirkiş Baýramow bolmaly!