Ar gylyjy (ses: Muhammet Bayramow)3,119 seredip görme

Ýükledi ozik
10 ýyl öň

2


Düşündirişler 1

muhammet_bayramow (10 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu hekayanyň awtory Kerim Gurbannepesow däl-de Tirkiş Baýramow bolmaly!