Ar gylyjy (ses: Muhammet Bayramow)4,735 seredip görme

Ýükledi ozik
11 ýyl öň

2


Düşündirişler 1

muhammet_bayramow (11 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu hekayanyň awtory Kerim Gurbannepesow däl-de Tirkiş Baýramow bolmaly!