Ar gylyjy (ses: Muhammet Bayramow)15,545 seredip görme

Ýükledi ozik
13 ýyl öň

2


Düşündirişler 1

muhammet_bayramow (13 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu hekayanyň awtory Kerim Gurbannepesow däl-de Tirkiş Baýramow bolmaly!