Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler

Ýükledi ozik

Binamaz çirkin (ses: Muhammet Bayramow)


Seredip görmeler: 819  Goşdy: 7 ýyl öň   

2   Reýting:
1 ses
Goşmak üçin kod:

Dostuňa iber
Düşündirişler (2)

metuserdar (7 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
sygyrlarym hemmesem diysen gowy, bulary halk bilen paylasana kop sag bolsun aytyan, Allajan razy bolsyn.
yogsadam bu sygyrlary nahili indirip bileris, veya nirden? komek etseniz begenerin...
Bu goshgyny shu yerde agza bolmak bilen ozunize alyp bilersiniz! http://turkmencafe.com/play-9456-binamaz-cirkin-magtymguly-pyragy-muhammet-bayramow.html
Düşündiriş goş


Ähli aýdymlar: Magtymguly Pyragy

  • 1
  • 2


Maslahat berlenler


Gynansak-da, bu aýdym üçin maslahat berip bilemok. Öz düşündirişleriňizi we reýtingiňizi goşuň, men hem gowy işläp bilerin


Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2018 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License