Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler

Ýükledi ymgmrl

Ýagyş ýagýar


Seredip görmeler: 666  Goşdy: 5 ýyl öň   

2   Reýting:
1 ses
Goşmak üçin kod:

Dostuňa iber
Düşündirişler (2)

ymgmrl (5 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
Bahar Hojayewan sagirdi Maya Esenowa. Turkmenistan dowletinin Ahal welayatynyn Tejen saherin yasayjysy. Aydym bilen mesgullanmak wede aydym bilen halka hyzmat etmek on esasy kari hemde hunari bolup durya. Bahar Hojayewa bilen bir toyda duydansyz bir sekilde tanyslyk acyp yoluny Bahar bilen taze aydymlar islemane gonukdurya. Turk dilinde aydymlary hem oz ene dilindaki yaly seslendirya. We bizede name ustunluk hemran bolsun diymek galya.
ymgmrl (5 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
basdaky yagysyn seni owadan gidipdir aydyma
Düşündiriş goş


Ähli aýdymlar: Maýa Esenowa

229 gezek görüldi
666 gezek görüldi
181 gezek görüldi
102 gezek görüldi
131 gezek görüldi
106 gezek görüldi
82 gezek görüldi
332 gezek görüldi
186 gezek görüldi
119 gezek görüldi
  • 1
  • 2


Maslahat berlenler


Gynansak-da, bu aýdym üçin maslahat berip bilemok. Öz düşündirişleriňizi we reýtingiňizi goşuň, men hem gowy işläp bilerin


Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2018 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License