Söýýan diý maňa janym



864 seredip görme

Ýükledi shatlan
9 ýyl öň

3


Düşündirişler 3

agamyratTmhits Staff (9 ýyl öň)      Habarnama iber
Bashardygyndan aydypdyr welin bir az sazyng belentligini peseltmeli eken sesi kyn yetyar. Bu belentlik Bahar Hojayewanyng sesine gowy gelshipdir.
YARAMAZ_TALYP (9 ýyl öň)      Habarnama iber
dogry aytyan dost bahar gowy gelişya :)))
vipturkmen (7 ýyl öň)      Habarnama iber
ikisem gowi aydipdir


ÝENE GÖRKEZ