Işanym1,658 seredip görme

Ýükledi toyly82
9 ýyl öň


Düşündirişler 2

Gökdere (8 ýyl öň)      Habarnama iber
Öziň gitseňde mahmal owazyň bilen halkyň arasynda baky ýaşaýarsyň belent ussat bagşy, ýatan ýeriň ýagty bolsun!
Gökdere (8 ýyl öň)      Habarnama iber
Eger mümkin bolsa beýleki aýdymlaryny hem goýan tapylsa gaty şat bolardyk!