Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler

Ýükledi gowdan

YIGREN


Seredip görmeler: 584  Goşdy: 6 ýyl öň   

4   Reýting:
4 ses
Goşmak üçin kod:

Dostuňa iber
Düşündirişler (2)

mary557 (6 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
Çözýar,gowy neme edipdirler....
DiBi (6 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
Syke & Zumer and S beater 3-si bile bolsalar tmrapy yyrtyalar!!!!!!!!!!!
Düşündiriş goş


Ähli aýdymlar: Syke

2174 gezek görüldi
5289 gezek görüldi
1922 gezek görüldi
463 gezek görüldi
2119 gezek görüldi
2515 gezek görüldi
1762 gezek görüldi
3239 gezek görüldi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9


Maslahat berlenler


Gynansak-da, bu aýdym üçin maslahat berip bilemok. Öz düşündirişleriňizi we reýtingiňizi goşuň, men hem gowy işläp bilerin


Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2018 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License