Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler


Ähli aýdymlar > Z > ZumerCHAS

   12 wideoklip bar

   ZumerCHAS    ZumerCHAS    ZumerCHAS

Hemme suratlary görkez

Kyýamat Gruppaň MC'si ZumerCHAS (Artur a.k.a Abdyrrahman) - 06.04.88ý. dogylan.
Aýdym sazda meniň elmydama höwesim bardy. İlki başda Rap style-yny bir dostumdan diňläpdim. Şondan soňra mende RAPe gar
Hemmesi
şy ýylylyk başlady. Ýagny 3-4 nji klaslarda wagtym, başga Ors rapçileriň RAPlerini ýat tutýadym ))). Näçe ulaldygymça RAP'e höwesim artýardy, başda magnitafon REC'i bilen RAP ýazdyrýadyk oglanlar bilen, ol Rapemors dlinde di. 8 klasda, 0,13(Almaz)(häzir gullyk'da) onyň bilen İňlis dilinde biri birimize DİSS şekilinde rhyme ýazýardyk. Soňra bir gün Türkmençe RAP yazmaga karar berdik. Türkmençe RAP'e da suw guýaly olam gögersin diýip Türkmençe RAP rhyme ýazmaga başladyk. Soňra gruppa boldyk, Fez(Mämmet) Amerikadan gelenden soň olam goşuldy. Şeýdip 3 MC'i bolyp "Pahyr Ruhym" LP albomy özlerimizi RAPde gelişdirmek üçin ýazdyrypdyk. Ondan ön Meniň solniý albomym bardy, olam özümi RAPde gelişdirmek üçin ýazdyrypdym, onyň ady “Şeýtan Tohumy”. Şeýdip ýuwaş ýuwaş RAPi gelişdirýädik. 2005 de Kyýamat gruppamyza beat etmäge Beat producer Rude(Aganur) 4Diwar RAP gruppasyndan geldi we 0,13 Watan borjuny bermäge gullyga gitmeli boldy. Fez'iň käbir problemalari bolany üçin Kyýamat gruppadan olam ýakynda çykmakçy, Soňynda ýene men we Dj Shadow(Maksat) galdyk, bizem Şehit Sözlerim EP albomy taýýarladyk Inşallah hemme zat önde, täze Mc'ler geler gider Türkmen RAP soňynda Göge ýeter.


Ýurt: Turkmenistan
  Bu aýdymçynyň suratyny goş   
Bütin aýdymlaryny diňle


2x16 Barz Real Talk
12 ses
7    17
2168 gezek görüldi.   Goşdy 7 ýyl öň     Atashka1
7/24
1 ses
1    3
348 gezek görüldi.   Goşdy 6 ýyl öň    
Abdy dayy
1 ses
    1
1611 gezek görüldi.   Goşdy 5 ýyl öň     dirty_devil
Agyr sözler (ft Curtis Jackson)
13 ses
5    6
2018 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň     batyr_bet
Arman
1 ses
1    1
208 gezek görüldi.   Goşdy 5 ýyl öň     amandatjan
Ayy krasnovegas mixtape
4 ses
2    1
405 gezek görüldi.   Goşdy 6 ýyl öň     Atashka1
Ölüm ýok ýaly
2 ses
1    1
350 gezek görüldi.   Goşdy 5 ýyl öň     Atashka1
Ýalan gidişler (ZumerCHAS feat Ertugrul Erkam Azmirah)
8 ses
3    6
3130 gezek görüldi.   Goşdy 11 ýyl öň    
Ýammaneýýý
4 ses
1    4
655 gezek görüldi.   Goşdy 6 ýyl öň     MeRedik
Ýat iş
13 ses
5    2
2359 gezek görüldi.   Goşdy 11 ýyl öň    

1 2 3 4 ... 11Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2017 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Ringtones - Ringtonlar - jaň sesi
TmTube = Tmhits + YouTube

Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License