Derdimi birıňiz alyň1,336 seredip görme

13 ýyl öň

1


Düşündirişler 2

hallboy (8 ýyl öň)      Habarnama iber
Gömülip ýatan rapleriň känow seniňem eşidilmedik :)
Kelledenkesel (2 ýyl öň)      Habarnama iber
2007-2008iň repleri, has irki döwürler türkmen repde. Şol wagtlar hem şular ýaly işleri edip bilipsiňiz tüwelem, ol wagtlar aslynda sizi tanamokdymam


ÝENE GÖRKEZ