Derdimi birıňiz alyň



2,058 seredip görme

15 ýyl öň

1


Düşündirişler 2

hallboy (9 ýyl öň)      Habarnama iber
Gömülip ýatan rapleriň känow seniňem eşidilmedik :)
Kelledenkesel (4 ýyl öň)      Habarnama iber
2007-2008iň repleri, has irki döwürler türkmen repde. Şol wagtlar hem şular ýaly işleri edip bilipsiňiz tüwelem, ol wagtlar aslynda sizi tanamokdymam


ÝENE GÖRKEZ