batyrhydyrHabarnama iber

  • TurkmenistanÝurt
  • 12 ýyl öňSoňky giriş
  • 12 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 0Aýdym/klip diňledi
  • 3Düşündiriş galdyrdy
  • 1Reýting galdyrdy

Halaýanlarym Wideoklipler 0


Halaýanlarym Aýdymlar 1

Düşündirişler

Azar berme - Begmyrat Annamyradow November 11, 2011
sesin uytgapdirmi? yada kompyuter gosaydynmy begga?!

Aý aý aý - Begmyrat Annamyradow November 11, 2011
gayrat edip özünem bir saz yazdyryp aydym ayday. bu aydym özbeklerin in gowy aydymlarynda biri ahyryn...!!!

Haýrana men - Begmyrat Annamyradow November 11, 2011
bu aydymyn sazy basga , aytyanynam sesi yetenok , yone gyzy sesi gowy aydym bolan


Ýükledi Wideoklipler 0

Ýükledi Aýdymlar 0