collapsedHabarnama iber

  • BhutanÝurt
  • 9 ýyl öňSoňky giriş
  • 15 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 0Aýdym/klip diňledi
  • 14Düşündiriş galdyrdy
  • 117Reýting galdyrdy

Düşündirişler

Aknur - Nurmuhammed Meredow December 14, 2010
yatan yerin yagty bolsun ir gitdin bratok

Altyn - Nurmuhammed Meredow April 11, 2010
sesine döneyin nuryşka

Zuleýha - Nurmuhammed Meredow February 26, 2010
sagja bola bratok

Günäm näme - Amaş Ballyýew June 18, 2009
Oglanlar şuny Murgaba toya gelende depipdik adam bolayypdyrlay bu.Ol vagtlar saçy uzyndy.Kilçerdi velin obada depdiler gygyrdyp.İndem adam bolayypdyr.Heley yalydo bu.Uzyn saç goyberip.Murgaba gelenson akyllandy öydyan:))

Деньги - Mekan Ýazmyradow June 18, 2009
10 yyl mundan ön Nury bn deneyadik Mekany.Yöne 10 yyl önki bagşylaram çyndanam bagşy eken.Mekan,Merdan,Maksat,Nedir,Serdar Rejepow.Ehhh köneler gowula


Ýükledi Wideoklipler 0

Ýükledi Aýdymlar 0