demirHabarnama iber

  • UkraineÝurt
  • 9 ýyl öňSoňky giriş
  • 9 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 0Aýdym/klip diňledi
  • 4Düşündiriş galdyrdy
  • 0Reýting galdyrdy

Halaýanlarym Wideoklipler 0


Halaýanlarym Aýdymlar 0

Düşündirişler

Diss to all turkmen Rappers - ArslanJ February 2, 2012
bir aýdanymy iki gezek gaýtalap otyrmaýyn, ýokardaky ýazanymyň birinji setirini oka!

Fuck them all(P.S Syke Zumer and other shits) - ArslanJ February 2, 2012
ýoptyyy birinji gezek göryänoow öz aýdymyna komentaria ýazýan adamy , men aýdyma koment ýazýan, men öz pikirimi ýazdym. Onsoňam: hiiijeM sögünme edip biljek zadyň ýok,

Fuck them all(P.S Syke Zumer and other shits) - ArslanJ February 1, 2012
Utan goýun senden raper bolmaz, Syke Zumeri tutuş turkmen tanaýar sen bolsa dis diýäň. TURKMEN rap nirä barýar sen nirä barýaň. OLARA AGZIBIRLIK GOLDAÝAR A SEN.... Sen gowsy ADMINA haýyşt et uadlit etmegni saýtdan, bolmasa ile gülki bolýaň siýek.

Diss to all turkmen Rappers - ArslanJ February 1, 2012
arslanj jigim, ejeň amy seň ....ok! flash bilen asrlanj bir adam iki loginli, şu ýere serediň: http://tmhits.com/user/Flash Özüňe özüň baha berme şatyrjyk, men göripçilik edemok ,ganjyk nerwä degýäň prossta...


Ýükledi Wideoklipler 0

Ýükledi Aýdymlar 1