jelaletdin93Habarnama iber

  • TurkmenistanÝurt
  • 11 ýyl öňSoňky giriş
  • 12 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 0Aýdym/klip diňledi
  • 8Düşündiriş galdyrdy
  • 9Reýting galdyrdy

Düşündirişler

Türkmen gelini (ft. Alişan) - Kerim Gurbanalyýew December 9, 2012
Masgaralaý, edil beýtmelem däldä. Ikisine-de bir mikrafon bermelidä, Alişanyňkydan ses çykanogahow, Kerimiň ýüzüne seredäýşinaý oň....

Ilkinji soygim - Kakageldi & Toýly Nuralyýewler February 29, 2012
klip ýerliksiz bolupdyr, ullakan adamow, odnaklasnikda bulaşyp ýörlehow :D:D:D

Atashka maryda - Sizden February 26, 2012
ahhaha, ýykdow byyy :D:D:D:D

Dilber - Rahman Hudaýberdiýew February 24, 2012
Betii, haladym

Toýmuza gel (ft. Gülşat Gurdowa ) - Kerim Gurbanalyýew December 19, 2011
Daşşş edipdirler