Haneý

Haneý

13,247 gezek görüldi15 ýyl öň
Suw Sep (Eminem remix)

Suw Sep (Eminem remix)

12,778 gezek görüldi12 ýyl öňramazan1
Günäm näme

Günäm näme

12,743 gezek görüldi16 ýyl öň
Söýgüli dilegim

Söýgüli dilegim

12,509 gezek görüldi16 ýyl öň
Sana garasdym

Sana garasdym

11,722 gezek görüldi15 ýyl öň
Nurjahan

Nurjahan

11,705 gezek görüldi16 ýyl öň
City Turkmenabat

City Turkmenabat

10,916 gezek görüldi13 ýyl öňmm
Soyanmi

Soyanmi

10,699 gezek görüldi15 ýyl öň
Görsedim seni

Görsedim seni

10,465 gezek görüldi11 ýyl öňmary557
Gyzlar

Gyzlar

10,313 gezek görüldi12 ýyl öňmm
Tans etmeli

Tans etmeli

10,089 gezek görüldi10 ýyl öňagamyrat
Seni ýitirdim

Seni ýitirdim

9,685 gezek görüldi16 ýyl öň
Görmesem

Görmesem

9,675 gezek görüldi15 ýyl öň
Sessiz söýgi

Sessiz söýgi

9,561 gezek görüldi14 ýyl öň
Degisme

Degisme

9,466 gezek görüldi10 ýyl öňMyratKuliyev
Allo... allo...

Allo... allo...

9,292 gezek görüldi14 ýyl öň
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

9,149 gezek görüldi12 ýyl öňagamyrat
Ýeňňe

Ýeňňe

9,048 gezek görüldi14 ýyl öň
Görsedim men seni

Görsedim men seni

8,925 gezek görüldi11 ýyl öňmahrisa
Ejem

Ejem

8,878 gezek görüldi15 ýyl öň
1 2 3 4 5 ... 78