Günäm näme

Günäm näme

11,294 gezek görüldi15 ýyl öň
Sana garasdym

Sana garasdym

11,208 gezek görüldi15 ýyl öň
Nurjahan

Nurjahan

10,862 gezek görüldi16 ýyl öň
Suw Sep (Eminem remix)

Suw Sep (Eminem remix)

10,828 gezek görüldi11 ýyl öňramazan1
Tapawudy ýok

Tapawudy ýok

10,733 gezek görüldi14 ýyl öň
City Turkmenabat

City Turkmenabat

10,629 gezek görüldi12 ýyl öňmm
Haneý

Haneý

10,595 gezek görüldi15 ýyl öň
Soyanmi

Soyanmi

10,285 gezek görüldi15 ýyl öň
Görsedim seni

Görsedim seni

10,021 gezek görüldi10 ýyl öňmary557
Tans etmeli

Tans etmeli

9,389 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
Gyzlar

Gyzlar

9,353 gezek görüldi12 ýyl öňmm
Görmesem

Görmesem

9,098 gezek görüldi15 ýyl öň
Seni ýitirdim

Seni ýitirdim

8,673 gezek görüldi15 ýyl öň
Sessiz söýgi

Sessiz söýgi

8,534 gezek görüldi14 ýyl öň
Çemen gülleri

Çemen gülleri

8,225 gezek görüldi15 ýyl öň
Bolupdyr

Bolupdyr

8,215 gezek görüldi15 ýyl öň
Kepderi

Kepderi

8,190 gezek görüldi14 ýyl öň
Dostluk

Dostluk

8,159 gezek görüldi15 ýyl öň
Görsedim men seni

Görsedim men seni

8,104 gezek görüldi11 ýyl öňmahrisa
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

8,064 gezek görüldi11 ýyl öňagamyrat
Oýlan

Oýlan

8,006 gezek görüldi15 ýyl öň
Allo... allo...

Allo... allo...

7,944 gezek görüldi14 ýyl öň
Ejem

Ejem

7,935 gezek görüldi15 ýyl öň
1 2 3 4 5 ... 78