Ýandy - ýandy (Konsert)

Ýandy - ýandy (Konsert)

6,488 gezek görüldi12 ýyl öň
Zülpüň

Zülpüň

6,462 gezek görüldi14 ýyl öň
1 clip

1 clip

6,382 gezek görüldi13 ýyl öň
Täze ýyl-Jemleýji aýdym

Täze ýyl-Jemleýji aýdym

6,335 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Allo... allo...

Allo... allo...

6,261 gezek görüldi12 ýyl öň
Ashgabat taze Aeroport

Ashgabat taze Aeroport

6,248 gezek görüldi9 ýyl öňmary557
Ashgabat Chyra Bamy Tay

Ashgabat Chyra Bamy Tay

6,134 gezek görüldi7 ýyl öňJaYyRDyMy
Saňa bagly

Saňa bagly

6,107 gezek görüldi11 ýyl öňNury6ka
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

6,049 gezek görüldi10 ýyl öňagamyrat
Baksana

Baksana

6,045 gezek görüldi12 ýyl öň
Hakym Bara

Hakym Bara

6,016 gezek görüldi13 ýyl öň
B + L = ?

B + L = ?

5,901 gezek görüldi12 ýyl öň
Owadan ay

Owadan ay

5,883 gezek görüldi7 ýyl öňJaYyRDyMy
Hajy Sintezatorda 1

Hajy Sintezatorda 1

5,872 gezek görüldi13 ýyl öň
Tut meni

Tut meni

5,857 gezek görüldi13 ýyl öň
Yana man

Yana man

5,835 gezek görüldi10 ýyl öňagamyrat
Sen bolmasaň

Sen bolmasaň

5,832 gezek görüldi12 ýyl öň
Damýar

Damýar

5,812 gezek görüldi12 ýyl öň
Ýandym

Ýandym

5,629 gezek görüldi14 ýyl öň
Söýgi

Söýgi

5,568 gezek görüldi12 ýyl öň
Gijeler

Gijeler

5,539 gezek görüldi12 ýyl öň
Yetim gyz

Yetim gyz

5,532 gezek görüldi13 ýyl öň
Meň söýdüm

Meň söýdüm

5,434 gezek görüldi13 ýyl öň
1 2 3 4 5 6 ... 78