Ýandy - ýandy (Konsert)

Ýandy - ýandy (Konsert)

6,449 gezek görüldi11 ýyl öň
Zülpüň

Zülpüň

6,384 gezek görüldi13 ýyl öň
1 clip

1 clip

6,313 gezek görüldi13 ýyl öň
Täze ýyl-Jemleýji aýdym

Täze ýyl-Jemleýji aýdym

6,246 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Allo... allo...

Allo... allo...

6,213 gezek görüldi12 ýyl öň
Ashgabat taze Aeroport

Ashgabat taze Aeroport

6,193 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Ashgabat Chyra Bamy Tay

Ashgabat Chyra Bamy Tay

6,077 gezek görüldi7 ýyl öňJaYyRDyMy
Saňa bagly

Saňa bagly

6,028 gezek görüldi10 ýyl öňNury6ka
Baksana

Baksana

5,992 gezek görüldi12 ýyl öň
Hakym Bara

Hakym Bara

5,929 gezek görüldi13 ýyl öň
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

5,847 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
Hajy Sintezatorda 1

Hajy Sintezatorda 1

5,837 gezek görüldi13 ýyl öň
Tut meni

Tut meni

5,828 gezek görüldi13 ýyl öň
B + L = ?

B + L = ?

5,828 gezek görüldi12 ýyl öň
Yana man

Yana man

5,813 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
Owadan ay

Owadan ay

5,803 gezek görüldi7 ýyl öňJaYyRDyMy
Sen bolmasaň

Sen bolmasaň

5,781 gezek görüldi11 ýyl öň
Damýar

Damýar

5,750 gezek görüldi12 ýyl öň
Ýandym

Ýandym

5,617 gezek görüldi13 ýyl öň
Söýgi

Söýgi

5,535 gezek görüldi12 ýyl öň
Gijeler

Gijeler

5,507 gezek görüldi12 ýyl öň
Yetim gyz

Yetim gyz

5,478 gezek görüldi13 ýyl öň
Meň söýdüm

Meň söýdüm

5,410 gezek görüldi13 ýyl öň
1 2 3 4 5 6 ... 78