Ýandy - ýandy (Konsert)

Ýandy - ýandy (Konsert)

6,421 gezek görüldi11 ýyl öň
Zülpüň

Zülpüň

6,349 gezek görüldi13 ýyl öň
1 clip

1 clip

6,289 gezek görüldi12 ýyl öň
Allo... allo...

Allo... allo...

6,194 gezek görüldi11 ýyl öň
Täze ýyl-Jemleýji aýdym

Täze ýyl-Jemleýji aýdym

6,176 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Ashgabat taze Aeroport

Ashgabat taze Aeroport

6,165 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Ashgabat Chyra Bamy Tay

Ashgabat Chyra Bamy Tay

6,034 gezek görüldi6 ýyl öňJaYyRDyMy
Baksana

Baksana

5,977 gezek görüldi11 ýyl öň
Saňa bagly

Saňa bagly

5,973 gezek görüldi10 ýyl öňNury6ka
Hakym Bara

Hakym Bara

5,887 gezek görüldi12 ýyl öň
Hajy Sintezatorda 1

Hajy Sintezatorda 1

5,818 gezek görüldi13 ýyl öň
Tut meni

Tut meni

5,814 gezek görüldi13 ýyl öň
Yana man

Yana man

5,795 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
B + L = ?

B + L = ?

5,788 gezek görüldi11 ýyl öň
Owadan ay

Owadan ay

5,786 gezek görüldi6 ýyl öňJaYyRDyMy
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

5,769 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
Sen bolmasaň

Sen bolmasaň

5,749 gezek görüldi11 ýyl öň
Damýar

Damýar

5,711 gezek görüldi11 ýyl öň
Ýandym

Ýandym

5,605 gezek görüldi13 ýyl öň
Söýgi

Söýgi

5,507 gezek görüldi11 ýyl öň
Gijeler

Gijeler

5,489 gezek görüldi11 ýyl öň
Yetim gyz

Yetim gyz

5,431 gezek görüldi12 ýyl öň
Meň söýdüm

Meň söýdüm

5,383 gezek görüldi13 ýyl öň
1 2 3 4 5 6 ... 78