Ýandy - ýandy (Konsert)

Ýandy - ýandy (Konsert)

6,398 gezek görüldi11 ýyl öň
Zülpüň

Zülpüň

6,320 gezek görüldi13 ýyl öň
1 clip

1 clip

6,263 gezek görüldi12 ýyl öň
Allo... allo...

Allo... allo...

6,166 gezek görüldi11 ýyl öň
Täze ýyl-Jemleýji aýdym

Täze ýyl-Jemleýji aýdym

6,149 gezek görüldi7 ýyl öňmary557
Ashgabat taze Aeroport

Ashgabat taze Aeroport

6,138 gezek görüldi7 ýyl öňmary557
Ashgabat Chyra Bamy Tay

Ashgabat Chyra Bamy Tay

6,015 gezek görüldi6 ýyl öňJaYyRDyMy
Baksana

Baksana

5,960 gezek görüldi11 ýyl öň
Saňa bagly

Saňa bagly

5,940 gezek görüldi10 ýyl öňNury6ka
Hakym Bara

Hakym Bara

5,871 gezek görüldi12 ýyl öň
Tut meni

Tut meni

5,801 gezek görüldi12 ýyl öň
Hajy Sintezatorda 1

Hajy Sintezatorda 1

5,801 gezek görüldi12 ýyl öň
Yana man

Yana man

5,778 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
B + L = ?

B + L = ?

5,766 gezek görüldi11 ýyl öň
Owadan ay

Owadan ay

5,752 gezek görüldi6 ýyl öňJaYyRDyMy
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

5,735 gezek görüldi8 ýyl öňagamyrat
Sen bolmasaň

Sen bolmasaň

5,726 gezek görüldi11 ýyl öň
Damýar

Damýar

5,689 gezek görüldi11 ýyl öň
Ýandym

Ýandym

5,592 gezek görüldi12 ýyl öň
Söýgi

Söýgi

5,484 gezek görüldi11 ýyl öň
Gijeler

Gijeler

5,477 gezek görüldi11 ýyl öň
Yetim gyz

Yetim gyz

5,410 gezek görüldi12 ýyl öň
Meň söýdüm

Meň söýdüm

5,364 gezek görüldi12 ýyl öň
1 2 3 4 5 6 ... 78