Ýandy - ýandy (Konsert)

Ýandy - ýandy (Konsert)

6,474 gezek görüldi12 ýyl öň
Zülpüň

Zülpüň

6,440 gezek görüldi14 ýyl öň
1 clip

1 clip

6,350 gezek görüldi13 ýyl öň
Täze ýyl-Jemleýji aýdym

Täze ýyl-Jemleýji aýdym

6,318 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Allo... allo...

Allo... allo...

6,234 gezek görüldi12 ýyl öň
Ashgabat taze Aeroport

Ashgabat taze Aeroport

6,233 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Ashgabat Chyra Bamy Tay

Ashgabat Chyra Bamy Tay

6,109 gezek görüldi7 ýyl öňJaYyRDyMy
Saňa bagly

Saňa bagly

6,081 gezek görüldi10 ýyl öňNury6ka
Baksana

Baksana

6,025 gezek görüldi12 ýyl öň
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

6,019 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
Hakym Bara

Hakym Bara

5,968 gezek görüldi13 ýyl öň
Hajy Sintezatorda 1

Hajy Sintezatorda 1

5,864 gezek görüldi13 ýyl öň
B + L = ?

B + L = ?

5,860 gezek görüldi12 ýyl öň
Tut meni

Tut meni

5,848 gezek görüldi13 ýyl öň
Yana man

Yana man

5,829 gezek görüldi10 ýyl öňagamyrat
Owadan ay

Owadan ay

5,828 gezek görüldi7 ýyl öňJaYyRDyMy
Sen bolmasaň

Sen bolmasaň

5,807 gezek görüldi12 ýyl öň
Damýar

Damýar

5,790 gezek görüldi12 ýyl öň
Ýandym

Ýandym

5,631 gezek görüldi13 ýyl öň
Söýgi

Söýgi

5,553 gezek görüldi12 ýyl öň
Gijeler

Gijeler

5,527 gezek görüldi12 ýyl öň
Yetim gyz

Yetim gyz

5,518 gezek görüldi13 ýyl öň
Meň söýdüm

Meň söýdüm

5,432 gezek görüldi13 ýyl öň
1 2 3 4 5 6 ... 78