Ýandy - ýandy (Konsert)

Ýandy - ýandy (Konsert)

6,441 gezek görüldi11 ýyl öň
Zülpüň

Zülpüň

6,375 gezek görüldi13 ýyl öň
1 clip

1 clip

6,301 gezek görüldi13 ýyl öň
Täze ýyl-Jemleýji aýdym

Täze ýyl-Jemleýji aýdym

6,217 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Allo... allo...

Allo... allo...

6,202 gezek görüldi11 ýyl öň
Ashgabat taze Aeroport

Ashgabat taze Aeroport

6,183 gezek görüldi8 ýyl öňmary557
Ashgabat Chyra Bamy Tay

Ashgabat Chyra Bamy Tay

6,062 gezek görüldi7 ýyl öňJaYyRDyMy
Saňa bagly

Saňa bagly

6,009 gezek görüldi10 ýyl öňNury6ka
Baksana

Baksana

5,986 gezek görüldi11 ýyl öň
Hakym Bara

Hakym Bara

5,919 gezek görüldi12 ýyl öň
Hajy Sintezatorda 1

Hajy Sintezatorda 1

5,831 gezek görüldi13 ýyl öň
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

5,825 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
Tut meni

Tut meni

5,824 gezek görüldi13 ýyl öň
Yana man

Yana man

5,806 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
B + L = ?

B + L = ?

5,805 gezek görüldi11 ýyl öň
Owadan ay

Owadan ay

5,794 gezek görüldi7 ýyl öňJaYyRDyMy
Sen bolmasaň

Sen bolmasaň

5,766 gezek görüldi11 ýyl öň
Damýar

Damýar

5,736 gezek görüldi11 ýyl öň
Ýandym

Ýandym

5,610 gezek görüldi13 ýyl öň
Söýgi

Söýgi

5,525 gezek görüldi12 ýyl öň
Gijeler

Gijeler

5,502 gezek görüldi11 ýyl öň
Yetim gyz

Yetim gyz

5,457 gezek görüldi12 ýyl öň
Meň söýdüm

Meň söýdüm

5,400 gezek görüldi13 ýyl öň
1 2 3 4 5 6 ... 78