Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler

Ähli klipler > A > Azat Dönmezow

   17 aýdym bar

Gozlerim yolda


Seredip görmeler: 1420   Goşdy: 4 ýyl öň    1
Reýting:
1 ses


Ýükledi klyk_ragazzo


Dostuňa iberDüşündirişler (4)

Atashka1 (4 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
hany s-beater?
Rasamaha (4 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
nahili alyaray kamera yone alyap otyrlay bashym aylanyp gitdilay... aydymyn sozi bir zat diyya shekil bir zat diyya dushunmedik ... garashyp otyran oglan gorjek okunip otyran soygisine bu bolsa futboll plashatkada ozini reklama etya...
Atashka1 (4 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
hemme klibindede sheyle bu.dinge ozuni reklama etya,gyzlara gorunmek uchin...
mary557 (4 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
S Leateri aytdyrmandyrmy, biderejik klip bolupdyr...(dogry, reklama bolupdyr)
Düşündiriş goş

Azat Dönmezow
  Bu aýdymçynyň suratyny goş   

Azat Dönmezow beýleki klipleri
Razymy
Razymy
1187 gezek görüldi


Ýatlama (Nurmuhammet Meredow)
Ýatlama (Nurmuhammet Meredow)
1464 gezek görüldi


Leýlim
Leýlim
1022 gezek görüldi


Söýgüniň gijesi
Söýgüniň gijesi
681 gezek görüldi


Eliňi uzat
Eliňi uzat
735 gezek görüldi


Senmi ýa menmi
Senmi ýa menmi
904 gezek görüldi


Gozlerim yolda
Gozlerim yolda
1420 gezek görüldi


Bala (ft.Wepa)
Bala (ft.Wepa)
1370 gezek görüldi


Gijeler
Gijeler
826 gezek görüldi


Seni meni
Seni meni
700 gezek görüldi


Söýýaňmi ýada ýok
Söýýaňmi ýada ýok
1336 gezek görüldi


Bala
Bala
748 gezek görüldi


Sensiz
Sensiz
323 gezek görüldi


Sen ucin
Sen ucin
720 gezek görüldi


Leylijan
Leylijan
611 gezek görüldi


Azat Dönmezow ähli klipleri görkez

Maslahat berlenler


Gynansak-da, bu aýdym üçin maslahat berip bilemok. Öz düşündirişleriňizi we reýtingiňizi goşuň, men hem gowy işläp bilerin 

 


Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2016 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Ringtones - Ringtonlar - jaň sesi
TmTube = Tmhits + YouTube

Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License