Tmhits.com
1 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler

Ähli klipler > A > Azat Dönmezow

   17 aýdym bar

Gozlerim yolda


Seredip görmeler: 1259   Goşdy: 2 ýyl öň    1
Reýting:
1 ses


Ýükledi klyk_ragazzo


Dostuňa iberDüşündirişler (4)

Atashka1 (2 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
hany s-beater?
Rasamaha (2 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
nahili alyaray kamera yone alyap otyrlay bashym aylanyp gitdilay... aydymyn sozi bir zat diyya shekil bir zat diyya dushunmedik ... garashyp otyran oglan gorjek okunip otyran soygisine bu bolsa futboll plashatkada ozini reklama etya...
Atashka1 (2 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
hemme klibindede sheyle bu.dinge ozuni reklama etya,gyzlara gorunmek uchin...
mary557 (2 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
S Leateri aytdyrmandyrmy, biderejik klip bolupdyr...(dogry, reklama bolupdyr)
Düşündiriş goş

Azat Dönmezow
  Bu aýdymçynyň suratyny goş   

Azat Dönmezow beýleki klipleri
Razymy
Razymy
915 gezek görüldi


Ýatlama (Nurmuhammet Meredow)
Ýatlama (Nurmuhammet Meredow)
1179 gezek görüldi


Leýlim
Leýlim
739 gezek görüldi


Söýgüniň gijesi
Söýgüniň gijesi
527 gezek görüldi


Eliňi uzat
Eliňi uzat
585 gezek görüldi


Senmi ýa menmi
Senmi ýa menmi
712 gezek görüldi


Gozlerim yolda
Gozlerim yolda
1259 gezek görüldi


Bala (ft.Wepa)
Bala (ft.Wepa)
1247 gezek görüldi


Gijeler
Gijeler
706 gezek görüldi


Seni meni
Seni meni
567 gezek görüldi


Söýýaňmi ýada ýok
Söýýaňmi ýada ýok
1149 gezek görüldi


Bala
Bala
612 gezek görüldi


Sensiz
Sensiz
293 gezek görüldi


Sen ucin
Sen ucin
664 gezek görüldi


Leylijan
Leylijan
556 gezek görüldi


Azat Dönmezow ähli klipleri görkez

Maslahat berlenler


Gynansak-da, bu aýdym üçin maslahat berip bilemok. Öz düşündirişleriňizi we reýtingiňizi goşuň, men hem gowy işläp bilerin 

 


Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2014 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Ringtones - Ringtonlar - jaň sesi
TmTube = Tmhits + YouTube

Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License