Gülälek


1,776 seredip görme

Ýükledi Nury6ka
10 ýyl öň

4


Düşündirişler 2

Chynar (9 ýyl öň)      Habarnama iber
!!!!!!ynha,shu gowy aydym! спокойная....)))!!!!!
still_unknown (7 ýyl öň)      Habarnama iber
Shu aydym gaty gowy bolupdyr, emma name uchindir bilemok welin bu aydim mana bashga kone bir aydymy yatladyan yali..