Doýma ýok


1,498 seredip görme

Ýükledi
13 ýyl öň


Düşündirişler 1

1112006 (12 ýyl öň)      Habarnama iber
bir an kendimi 1970.yıllarda sandım arabayı görünce şaşırdım