Aglama läläm


4,936 seredip görme

Ýükledi mary557
12 ýyl öň

1


Düşündirişler 1

Yolaman (11 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu yone bir aydym dal, bu esger yureginin yary hakynda yatlama, sagbol Dowran aga, bu aydymy hosh owaz bilen aydyp berenin ucin!!!