Aglama läläm


1,781 seredip görme

Ýükledi mary557
8 ýyl öň

1


Düşündirişler 1

Yolaman (8 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu yone bir aydym dal, bu esger yureginin yary hakynda yatlama, sagbol Dowran aga, bu aydymy hosh owaz bilen aydyp berenin ucin!!!