Aglama läläm


715 seredip görme

Ýükledi mary557
6 ýyl öň

1


Düşündirişler 1

Yolaman (6 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu yone bir aydym dal, bu esger yureginin yary hakynda yatlama, sagbol Dowran aga, bu aydymy hosh owaz bilen aydyp berenin ucin!!!