Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler

Ähli klipler > K > Kakageldi & Toýly Nuralyýewler

   9 aýdym bar

Ilkinji soygim


Seredip görmeler: 185730   Goşdy: 6 ýyl öň    2
Reýting:
3 ses


Ýükledi the_emperor


Dostuňa iberDüşündirişler (2)

jelaletdin93 (6 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
klip ýerliksiz bolupdyr, ullakan adamow, odnaklasnikda bulaşyp ýörlehow :D:D:D
amancamry (6 ýyl öň)   Websaýt   Habarnama iber
ilkinji dal sonki soygin bolaymasa
Düşündiriş goş

Kakageldi & Toýly Nuralyýewler
  Bu aýdymçynyň suratyny goş   

Kakageldi & Toýly Nuralyýewler beýleki klipleri
Shirina
Shirina
775 gezek görüldi


Ilkinji soygim
Ilkinji soygim
185730 gezek görüldi


Bu soyga
Bu soyga
872 gezek görüldi


Gulnarym
Gulnarym
558 gezek görüldi


Bahana
Bahana
575 gezek görüldi


Eyjejik yarym
Eyjejik yarym
587 gezek görüldi


Maysa
Maysa
637 gezek görüldi


Ne ucin
Ne ucin
613 gezek görüldi


Lale
Lale
513 gezek görüldi


Iki dostun soygisi
Iki dostun soygisi
672 gezek görüldi


Jemile
Jemile
648 gezek görüldi


Toylyny yatlama
Toylyny yatlama
578 gezek görüldi


Yar olmesin
Yar olmesin
538 gezek görüldi


Tans oýna
Tans oýna
719 gezek görüldi


Eneleriň baýramy
Eneleriň baýramy
652 gezek görüldi


Kakageldi & Toýly Nuralyýewler ähli klipleri görkez

Maslahat berlenler


Gynansak-da, bu aýdym üçin maslahat berip bilemok. Öz düşündirişleriňizi we reýtingiňizi goşuň, men hem gowy işläp bilerin


 

 


Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2018 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License