Janym seni


5,741 seredip görme

Ýükledi
16 ýyl öň


Düşündirişler 1

1112006 (14 ýyl öň)      Habarnama iber
bu neya böyle şarkımı olur allah aşkına

Laçyn Mämmedowa

Laçyn Mämmedowa

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ