Janana


701 seredip görme

Ýükledi agamyrat
10 ýyl öň


Düşündirişler 1

metuserdar (10 ýyl öň)      Habarnama iber
bir az hem bolsa milliligi yitirmeseniz gowy bolardy.
basgada aydym hem manysyz, sol bir aydanyny gaytalap dur...
umydym mundan sonky cykanlar gowy bolar!