Söýmane geldim


1,200 seredip görme

Ýükledi nohurboss
9 ýyl öň

2


Düşündirişler 3

ayhanbaylar (7 ýyl öň)      Habarnama iber
bravo......myrat owez....ajayb sesig bar....hoşboldim.
flower (7 ýyl öň)      Habarnama iber
aydym gaty gowy , sazy yone hindilerinkida?!
Guwkol (7 ýyl öň)      Habarnama iber
Aydym hemme tarapdanam gowy aydym! Mahri bn Myratyn sesi biri birine gelishya!