Hoş Gal Mekdebim (KTTM 2007)


915 seredip görme

Ýükledi oraz1990
10 ýyl öň

1


Düşündirişler 2

GamhotDaNaro (9 ýyl öň)      Habarnama iber
gaty gowy bolupdyray
saparbeg (8 ýyl öň)      Habarnama iber
uff yüregimin üstünden ayak yalanaç yörap gitdey bul aydym