Nury Kasoýyň ogly Didar Meredow(geljekki talant) - Geler geler


1,928 seredip görme

Ýükledi mary557
7 ýyl öň

1


Düşündirişler 1

Richer (7 ýyl öň)      Habarnama iber
sesine guwan bet aydypsyn , nesip bolsa kakan yzyndan yetersin !


ÝENE GÖRKEZ