Nury Kasoýyň ogly Didar Meredow(geljekki talant) - Geler geler


1,941 seredip görme

Ýükledi mary557
8 ýyl öň

1


Düşündirişler 1

Richer (8 ýyl öň)      Habarnama iber
sesine guwan bet aydypsyn , nesip bolsa kakan yzyndan yetersin !


ÝENE GÖRKEZ