ZumerCHAS

ZumerCHAS

Bu aýdymçynyň suratyny goş


Ýurt: Turkmenistan
ZumerCHAS ZumerCHAS ZumerCHAS ZumerCHAS ZumerCHAS
Hemme suratlary görkez
Kyýamat Gruppaň MC'si ZumerCHAS (Artur a.k.a Abdyrrahman) - 06.04.88ý. dogylan. Aýdym sazda meniň elmydama höwesim bardy. İlki başda Rap style-yny bir dostumdan diňläpdim. Şondan soňra mende RAPe garşy ýylylyk başlady. Ýagny 3-4 nji klaslarda wagtym, başga Ors rapçileriň RAPlerini ýat tutýadym ))). Näçe ulaldygymça RAP'e höwesim artýardy, başda magnitafon REC'i bilen RAP ýazdyrýadyk oglanlar bilen, ol Rapemors dlinde di. 8 klasda, 0,13(Almaz)(häzir gullyk'da) onyň bilen İňlis dilinde biri birimize DİSS şekilinde rhyme ýazýardyk. Soňra bir gün Türkmençe RAP yazmaga karar berdik. Türkmençe RAP'e da suw guýaly olam gögersin diýip Türkmençe RAP rhyme ýazmaga başladyk. Soňra gruppa boldyk, Fez(Mämmet) Amerikadan gelenden soň olam goşuldy. Şeýdip 3 MC'i bolyp "Pahyr Ruhym" LP albomy özlerimizi RAPde gelişdirmek üçin ýazdyrypdyk. Ondan ön Meniň solniý albomym bardy, olam özümi RAPde gelişdirmek üçin ýazdyrypdym, onyň ady “Şeýtan Tohumy”. Şeýdip ýuwaş ýuwaş RAPi gelişdirýädik. 2005 de Kyýamat gruppamyza beat etmäge Beat producer Rude(Aganur) 4Diwar RAP gruppasyndan geldi we 0,13 Watan borjuny bermäge gullyga gitmeli boldy. Fez'iň käbir problemalari bolany üçin Kyýamat gruppadan olam ýakynda çykmakçy, Soňynda ýene men we Dj Shadow(Maksat) galdyk, bizem Şehit Sözlerim EP albomy taýýarladyk Inşallah hemme zat önde, täze Mc'ler geler gider Türkmen RAP soňynda Göge ýeter.

Aýdym

ÝENE GÖRKEZ