Ýar boley5,018 seredip görme

16 ýyl öň


Düşündirişler 4

ildeniz (16 ýyl öň)      Habarnama iber
oho bul aydymy tanysh
npopero90 (14 ýyl öň)      Habarnama iber
Beyle zatlaram bamay
betnyşanow (11 ýyl öň)      Habarnama iber
näçe ýylyň aýdymaý.... , şonda erbet däl eken... ,
" diňe maňa ýarr boleý "
betnyşanow (11 ýyl öň)      Habarnama iber
avdym admynyn gowun hosy

Begmyrat Annamyradow DJ Begga

Begmyrat Annamyradow

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ