Jemal Saparowa

Jemal Saparowa

11 aýdym
35542 seredip görme
Läle Begnazarowa

Läle Begnazarowa

2 aýdym
869 seredip görme
Lezginka Лезгинка

Lezginka (Лезгинка)

8 aýdym
39523 seredip görme
Orazgeldi Ylýas

Orazgeldi Ylýas

6 aýdym
2729 seredip görme
Aganyýaz Jumanazarow

Aganyýaz Jumanazarow

31 aýdym
12041 seredip görme
Bobomurod Hamdamov

Bobomurod Hamdamov

9 aýdym
8246 seredip görme

Gopuz

3 aýdym
1023 seredip görme
Nury Halmämmedow

Nury Halmämmedow

12 aýdym
29924 seredip görme

Bekgi

1 aýdym
1555 seredip görme
1 2 3 4