Ar gylyjy (ses: Muhammet Bayramow)7,915 seredip görme

Ýükledi ozik
12 ýyl öň

2


Düşündirişler 1

muhammet_bayramow (12 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu hekayanyň awtory Kerim Gurbannepesow däl-de Tirkiş Baýramow bolmaly!