Gyzyň ýüregi5,607 seredip görme

Ýükledi ejesh9393
13 ýyl öň

3


Düşündirişler 2

Nepesrozy (11 ýyl öň)      Habarnama iber
Myahri gaty gowy aydym aydypsyn, sesinem ozin yaly owadan. Sag bol yuklane
Nepesrozy (11 ýyl öň)      Habarnama iber
bu aydymy oz kamputerime indiresim skachat edesim gelya nadip etmeli

Mähri Pirgulyýewa Myahri

Mähri Pirgulyýewa

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ