Söýýan diý maňa janym2,794 seredip görme

Ýükledi shatlan
13 ýyl öň

3


Düşündirişler 3

agamyratTmhits Staff (13 ýyl öň)      Habarnama iber
Bashardygyndan aydypdyr welin bir az sazyng belentligini peseltmeli eken sesi kyn yetyar. Bu belentlik Bahar Hojayewanyng sesine gowy gelshipdir.
YARAMAZ_TALYP (13 ýyl öň)      Habarnama iber
dogry aytyan dost bahar gowy gelişya :)))
vipturkmen (11 ýyl öň)      Habarnama iber
ikisem gowi aydipdir


ÝENE GÖRKEZ