Söýýan diý maňa janym4,017 seredip görme

Ýükledi shatlan
14 ýyl öň

3


Düşündirişler 3

agamyratTmhits Staff (14 ýyl öň)      Habarnama iber
Bashardygyndan aydypdyr welin bir az sazyng belentligini peseltmeli eken sesi kyn yetyar. Bu belentlik Bahar Hojayewanyng sesine gowy gelshipdir.
YARAMAZ_TALYP (14 ýyl öň)      Habarnama iber
dogry aytyan dost bahar gowy gelişya :)))
vipturkmen (12 ýyl öň)      Habarnama iber
ikisem gowi aydipdir


ÝENE GÖRKEZ