Soygi191 seredip görme

Ýükledi scum
10 ýyl öň


Düşündirişler 2

gulsenebossantyllatac (10 ýyl öň)      Habarnama iber
birinji aydyanyn kan dili owrulenok bir azarak gowy dalrak diysenem boljak
scum (10 ýyl öň)      Habarnama iber
yone aydym gowy chykanmy?