Düýş (ft. Samy and Sound boyz)1,363 seredip görme

12 ýyl öň

3


Düşündirişler 2

brave2010 (11 ýyl öň)      Habarnama iber
betje rap dost
Kelledenkesel (3 ýyl öň)      Habarnama iber
Diňlemediklerimem bar ekenaý tüwelem, Zumer sen unudylmajak ýyldyz. Öz aýdyşyň ýaly hakykatdanam ogluňa taryh ýazdyň


ÝENE GÖRKEZ