aslan1Habarnama iber

  • TurkmenistanÝurt
  • 9 aý öňSoňky giriş
  • 13 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 1Aýdym/klip diňledi
  • 7Düşündiriş galdyrdy
  • 51Reýting galdyrdy

Düşündirişler

Soyup bilerin - Mekan Salmedow May 5, 2012
aydymy gowyja yerrine ýetirýä ýöne aýdym ogurlyk, hakyky Kaýa Han diýen türk aýdymçy aýdymyň ady 365 gün janym, bu bir masgaraçylyk

City Turkmenabat - Mano March 29, 2012
masgara blya ondana gidinde türkmençe öwrenin, bu türkmenabat diymani öwrenin

City Turkmenabat - Mano March 29, 2012
çyndanam özbekabat gowy gelişya

Aýbölek - Eldar Ahmedow February 9, 2011
eldar bratişka betje aytyan tüweleme rep aydyp görsene gelişer sana :-)

Garagolja gyz - Syke January 8, 2011
garagolja gyzlara menem maşynymyn gapysy açyk...:)