flowerHabarnama iber

  • TurkmenistanÝurt
  • 12 ýyl öňSoňky giriş
  • 12 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 0Aýdym/klip diňledi
  • 9Düşündiriş galdyrdy
  • 1Reýting galdyrdy

Düşündirişler

Hoş gaL Aşgabat - D FreSh KaRe April 28, 2012
ey way nadip aydym aytsanam bolyalay indi

Yar bolay - Söhbet Jumaýew April 8, 2012
gaty gowy!!!!!!!!!!!!!!!

Dönmerin - Jeyhun March 28, 2012
Enrique has gowurak aytyar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Söýmane geldim - Myrat Owezow March 25, 2012
aydym gaty gowy , sazy yone hindilerinkida?!

Unutma - Jahan Tagyýewa March 24, 2012
Aydymchy diyenin shunun yaly bolaysa! Moladech Jahan dine one!!!!!!!!!!!!!


Ýükledi Wideoklipler 0

Ýükledi Aýdymlar 0