gochymHabarnama iber

  • TurkmenistanÝurt
  • 12 ýyl öňSoňky giriş
  • 14 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 0Aýdym/klip diňledi
  • 2Düşündiriş galdyrdy
  • 1Reýting galdyrdy

Halaýanlarym Wideoklipler 0

Düşündirişler

Sende Ýüregim - Hajy Ýazmämmedow April 7, 2010
Dash Hajym bet sesine gurban...

Uçtuk - Nazir Habibow February 18, 2010
mm, Ezza Nazirynam bir awtorskiy aydymy bolarmy? bu aydymyn asyl eyesi ZAMIQ..Aydymyn ady UCDUQ..Azeri aydymy..


Ýükledi Wideoklipler 0

Ýükledi Aýdymlar 0