pursatHabarnama iber

  • TurkmenistanÝurt
  • 7 ýyl öňSoňky giriş
  • 13 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 0Aýdym/klip diňledi
  • 3Düşündiriş galdyrdy
  • 4Reýting galdyrdy

Halaýanlarym Wideoklipler 0

Düşündirişler

Aşyk bolma - Akgözel Maşadowa November 4, 2010
Ses hem-de gözellik berlen... tüweleme!

Farida - Nurmuhammed Meredow August 28, 2009
Nury blokbasterlerinden biri..... FARIDA. Sesiň belende galsyn Nuryjan

Maýa - Nurmuhammed Meredow August 28, 2009
Maýajan Maýa meňzeýäň altyn aýa.... Teleşka toýlara gatnaýan wagtlarymyz (çagalyk ýyllary) häzirki toýlardan müň esse gyzykly bolardy... O ýyllara bir pursatlyk gidip bolsady...


Ýükledi Wideoklipler 0