yashulyHabarnama iber

  • TurkmenistanÝurt
  • 10 ýyl öňSoňky giriş
  • 10 ýyl öňHasaba alnan senesi
  • 0Aýdym/klip diňledi
  • 3Düşündiriş galdyrdy
  • 2Reýting galdyrdy

Halaýanlarym Wideoklipler 0


Halaýanlarym Aýdymlar 0

Düşündirişler

Пять Звезд - Laçyn Mämmedowa November 6, 2011
hay Laçynjan senem erbeda aydanokdyn welin senem bulaşdyrdylarda

Turkmen Futbolynyn geljegi Merdan Gurbanov (Future of Turkmen Football) - Sizden November 6, 2011
türkmenin zehinli yaşlary kan welin süyreg yok-da, kim bilya by patsan nirde name edip yör...

Turkmen cars - Sizden November 6, 2011
aşgabat owadanlygyna owadan, yöne başgalan yanynda paşyrdaman-da, aşgabady eklap otyran 3 welayat bardyr, onam unutman, balkanyn maryn lebabyn nebiti bolmasa özünizi onarybam bilmersiniz...(gaty görmeşek yok)


Ýükledi Wideoklipler 0

Ýükledi Aýdymlar 0