Günäm näme

Günäm näme

11,088 gezek görüldi15 ýyl öň
Nurjahan

Nurjahan

10,734 gezek görüldi15 ýyl öň
City Turkmenabat

City Turkmenabat

10,520 gezek görüldi12 ýyl öňmm
Suw Sep (Eminem remix)

Suw Sep (Eminem remix)

10,506 gezek görüldi11 ýyl öňramazan1
Haneý

Haneý

10,369 gezek görüldi15 ýyl öň
Tapawudy ýok

Tapawudy ýok

10,332 gezek görüldi14 ýyl öň
Soyanmi

Soyanmi

10,244 gezek görüldi15 ýyl öň
Görsedim seni

Görsedim seni

9,968 gezek görüldi10 ýyl öňmary557
Läläm

Läläm

9,356 gezek görüldi10 ýyl öňmary557
Gyzlar

Gyzlar

9,234 gezek görüldi12 ýyl öňmm
Tans etmeli

Tans etmeli

9,224 gezek görüldi9 ýyl öňagamyrat
Görmesem

Görmesem

8,971 gezek görüldi15 ýyl öň
Seni ýitirdim

Seni ýitirdim

8,581 gezek görüldi15 ýyl öň
Sessiz söýgi

Sessiz söýgi

8,397 gezek görüldi14 ýyl öň
Bolupdyr

Bolupdyr

8,205 gezek görüldi15 ýyl öň
Kepderi

Kepderi

8,096 gezek görüldi14 ýyl öň
Dostluk

Dostluk

8,094 gezek görüldi15 ýyl öň
Görsedim men seni

Görsedim men seni

7,952 gezek görüldi10 ýyl öňmahrisa
Oýlan

Oýlan

7,930 gezek görüldi15 ýyl öň
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

7,909 gezek görüldi11 ýyl öňagamyrat
Allo... allo...

Allo... allo...

7,850 gezek görüldi14 ýyl öň
Ejem

Ejem

7,791 gezek görüldi15 ýyl öň
Nara-Nara

Nara-Nara

7,683 gezek görüldi15 ýyl öň
1 2 3 4 5 ... 78