Haneý

Haneý

14,079 gezek görüldi16 ýyl öň
Suw Sep (Eminem remix)

Suw Sep (Eminem remix)

13,557 gezek görüldi12 ýyl öňramazan1
Günäm näme

Günäm näme

13,104 gezek görüldi16 ýyl öň
Söýgüli dilegim

Söýgüli dilegim

12,577 gezek görüldi16 ýyl öň
Nurjahan

Nurjahan

11,943 gezek görüldi16 ýyl öň
Sana garasdym

Sana garasdym

11,875 gezek görüldi16 ýyl öň
City Turkmenabat

City Turkmenabat

11,004 gezek görüldi13 ýyl öňmm
Soyanmi

Soyanmi

10,818 gezek görüldi16 ýyl öň
Gyzlar

Gyzlar

10,745 gezek görüldi13 ýyl öňmm
Görsedim seni

Görsedim seni

10,581 gezek görüldi11 ýyl öňmary557
Tans etmeli

Tans etmeli

10,247 gezek görüldi10 ýyl öňagamyrat
Degisme

Degisme

10,093 gezek görüldi10 ýyl öňMyratKuliyev
Seni ýitirdim

Seni ýitirdim

10,038 gezek görüldi16 ýyl öň
Sessiz söýgi

Sessiz söýgi

9,888 gezek görüldi14 ýyl öň
Görmesem

Görmesem

9,842 gezek görüldi16 ýyl öň
Allo... allo...

Allo... allo...

9,741 gezek görüldi14 ýyl öň
Ýeňňe

Ýeňňe

9,722 gezek görüldi14 ýyl öň
Ozbek aydymy

Ozbek aydymy

9,592 gezek görüldi10 ýyl öňthe_emperor
Damýar

Damýar

9,407 gezek görüldi14 ýyl öň
Ene hakda aýdym

Ene hakda aýdym

9,265 gezek görüldi12 ýyl öňagamyrat
1 2 3 4 5 ... 78