Gülälek


3,691 seredip görme

Ýükledi Nury6ka
14 ýyl öň

4


Düşündirişler 2

Chynar (13 ýyl öň)      Habarnama iber
!!!!!!ynha,shu gowy aydym! спокойная....)))!!!!!
still_unknown (11 ýyl öň)      Habarnama iber
Shu aydym gaty gowy bolupdyr, emma name uchindir bilemok welin bu aydim mana bashga kone bir aydymy yatladyan yali..