Konsert (2012)


4,443 seredip görme

Ýükledi fleader
12 ýyl öň

4


Düşündirişler 3

Güzel (12 ýyl öň)      Habarnama iber
öran owadan,yone köyneklerini ak edaymeli eken
annuw (12 ýyl öň)      Habarnama iber
sen olardanam owadanja ekeni
Gulzada (11 ýyl öň)      Habarnama iber
Ak geyip olar Hakikat toy edenok gyz..... :)

Begmyrat Annamyradow DJ Begga

Begmyrat Annamyradow

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ