Aglama läläm


2,227 seredip görme

Ýükledi mary557
9 ýyl öň

1


Düşündirişler 1

Yolaman (9 ýyl öň)      Habarnama iber
Bu yone bir aydym dal, bu esger yureginin yary hakynda yatlama, sagbol Dowran aga, bu aydymy hosh owaz bilen aydyp berenin ucin!!!