Unudyp bilmen


4,024 seredip görme

Ýükledi agamyrat
13 ýyl öň


Düşündirişler 4

Allayarow (13 ýyl öň)      Habarnama iber
Aydym erbetdal yöne bagşy men klasdaş gyzymyn düyşüne giripdir MAHRIDI ady pahyr gorkup ertesi okuwa gelmedi isle ınanın isle ynanmam menkı aytmak sizinme düyşünize girip başagay edaymesin azyrak görun şunun klıplernı!!!
Creatives (12 ýyl öň)      Habarnama iber
:D Bir gün dost oglan bilen taksa mündik. Taksista aýdym bar bolsa açyp goýber diýdik welin, Eldary açdy. :) Bizem "aý, aýyrsanaý agam muny. Başga aýdym ýokmy?" diýdik welin, taksist: "Aý, gyzlar münende, diňe Eldary soraýarlar. Onsoň mejbur Eldaryň albomyny alaýdym" diýýär :D


Eldaryň tüweleme, gyz fanatkalary ýetik :D
the_emperor (12 ýyl öň)      Habarnama iber
Eldar you nomber one !!!
jemalceyda (11 ýyl öň)      Habarnama iber
Gowuja aydym..


ÝENE GÖRKEZ