Janym seni


3,336 seredip görme

Ýükledi
13 ýyl öň


Düşündirişler 1

1112006 (12 ýyl öň)      Habarnama iber
bu neya böyle şarkımı olur allah aşkına

Laçyn Mämmedowa

Laçyn Mämmedowa

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ